NÜKLEER SANTRALLERİN DEZAVANTAJLARI

07.10.2010 22:40

    1:Bir nükleer santral, insanoğlunun şimdiye kadar yapabildiği en karmaşık sistemdir. Milyonlarca sayıda özel yapılmış parçadan oluşur. Bu nedenle kuruluş maliyeti oldukça yüksektir

    2:Çok karmaşık bir sistem olduğu için işletecek kişilerin de en azından mühendislik düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Alt kattaki kalorifer kazanı gibi değildir. Kapıcıyı gönderip iki kova kömür attıramazsınız. Bu nedenle işletim giderleri içinde personel giderleri diğer santrallere göre biraz fazladır. Buna karşın; üretim için tüketilen malzeme başına üretilen enerji oranı çok yüksek olduğu için bu iki dezavantaj, santral üretime geçtiğinde pek dikkate alınmaya değmez.

    3:En büyük sıkıntılardan biri risk fazlalığıdır. Tehlike riski fazla olduğu için bir çok güvenlik önleminin de yapılması gerekmektedir. Bu da hem imalat süresini hem de maliyetini arttıran bir unsurdur.

    4:Diğer bir sorun kullanılan yakıtların zararsız bir şekilde işlenmesidir. Bu işlemlerin özel ve pahalı olması reaktör işletim giderlerini arttıran başka bir neden gibi görünse de, yakıt işleme sonucu elde edilen yeni izotopların sanayide pahalı hammaddeler olarak kullanılması nedeniyle sisteme pek fazla bir yük getirmez.

    5:En önemli dezavantajlarından biri psikolojik olarak insanları korkutmak isteyenlerin eline koz vermesidir. Burada insanların bencilliği çok güzel kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse; Çinde bir maden ocağında bir kaza olsa ve göçük altında 500 kişi kalsa, bu olay bazı gazetelere haber bile olmazken, gene Çinde bir reaktörde en ufak bir sızıntı olsa, bu olay günlerce haber menşetlerinden inmez. Sebep çok açıktır. Çinde madende kalıp ölen insanlar bizi pek ırgalamaz ama oradan yayılan sızıntı bize kadar gelebilir korkusu.

    6:Nükleer enerji karşıtlarının en çok dillerine doladıkları atık sorunu öyle sanıldığı kadar büyük ve başedilemez bir sorun değildir. Kullanılması ekonomik olmayan ürünler genel olarak cam veya seramik hamuru içine katılarak blok haline getirilir. Bu bloklar çok kalın ve sağlam paslanmaz çelik fıcılara konularak ya eski maden ocaklarına gömülür ya da okyanusların hiç bir canlının yaşamadığı en derin çukurlarına atılır.

    7:Tek korkulan bir nükleer santralin bir atom bombası gibi patlayacağıdır. Tüm dünyada bunca yıldır yüzlerce reaktörden herhangi biri patlamadığına göre bu korkuya sadece psikolojik diyebiliriz.


Burada yazılanları kopyalamak yasal olarak suç teşkil edebilir.